Vizuálne inšpekcie

Bezpečné inšpekcie a monitoring nedostupných miest

Vplyvom živlov prirodzene prichádza k opotrebovaniu rôzných povrchoch na výškových budovách alebo zariadeniach. Včasným odhalením s pomocou drona je možné predísť vysokonákladovým finančným opravám.

Stavby

Stavby

Kontrola výškových stavieb, priemyselných fabrík, konštrukcií a žeriavov kde je možné pomocou dronu včas odhaliť trhliny, koróziu alebo iné vady.

Mosty

Mosty

Inšpekcia dialničných mostov, železničných mostov, mostov nad vodou a ich nosníkov.

Inžinierske siete

Inžinierske siete

Vizuálna kontrola stožiarov elektrického napätia alebo potrubií, zlepší spoľahlivosť siete v zlé prístupnom teréne ktorú je možné vykonať s dronom a bez odstávky.

Komíny a teplovzdušné horiče

Komíny a teplovzdušné horiče

Kontrola komínov a ich vzplanutií, kedy sú stále aktivné a nie je potrebné vypnutie výroby. Výsledkom je maximálny výrobný čas, úspora nákladov a zabránenie neplánovaných odstávok.

Vizuálne inšpekcie s dronom umožňujú rýchle kontroly s nízkymi nákladmi na posúdenie chýb v nedosiahnuteľných výškach.

Vizuálne inšpekcie s dronom umožňujú rýchle kontroly s nízkymi nákladmi na posúdenie chýb v nedosiahnuteľných výškach.

REALTIME NÁHĽAD

On-line vizuálna kontrola predmetov a zariadení nám umožňuje v reálnom čase sledovať stav objektu.

CHLADNÉ OBDOBIE

Zber kvalitnej vizuálnej dokumentácie v náročných klimatických podmienkach

RÝCHLY OPERAČNÝ ČAS

Rýchle a efektívne trvanie inšpekcií pomocou dronu sa mení podľa rozsiahlosti povrchov, ktoré sa majú skontrolovať.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ

Pri práci používame dron, ktorý ma vizuálne senzory a vie sa pohybovať vo výškách medzi tesnými objektami v priemyselnom areáli

3 hodiny letového času zvyčajne postačujú na vizuálnu kontrolu štandardných problémov, čo významne znižuje časovanie a mobilizáciu zariadenia na kontroly zo zeme.

Po analýze záznamu je možné včas predísť fatálnym devastačným následkam daných konštrukcií a materiálov.

error: