Legislatíva

Bezpečnosť vždy na prvom mieste

Ako jedna z mála firiem na Slovensku vykonávame letecké práce LEGÁLNE a máme všetky povolenia k prevádzke bezpilotných lietadiel - dronov.

REGISTRÁCIA UAV

Lietame s overenými a najmodernejšími UAV, ktoré sú schválené EÚ a zaevidované na Dopravnom úrade v registri lietadiel.

PILOTNÁ LICENCIA

Máme úspešne absolvované teoretické a praktické skúšky na leteckom úrade a sme držitelia povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota (drony)  podľa § 7, ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon).

OPRÁVNENIE

Máme vypracovanú a schválenú letovú prevádzkovú príručku k legálnemu vykonávaniu leteckých prác (§ 44 leteckého zákona) na území Slovenskej Republiky a zaplatený poplatok.

POISTENIE

Každý náš dron ma uzatvorené PZP poistenie, za prípadnú škodu spôsobenú pádom do výšky 950 000€.

Pri pilotovaní neohrozujeme bezpečnosť iných lietadiel, osôb alebo majetkov ľudí na zemi.

Maximalna výška letu je 120m (400ft) vo vzdialenosti nie väčšej ako 1km od pilota.

Pri každom lete musíme dodržiavať neustály vizuálny kontakt s dronom.

Bez špeciálneho povolenia nelietame na letiskách a vo vojenských oblastiach

error: